• келген күндөн 60 күнгө чейин жокко чыгарылган болсо: болуу жалпы суммасынын 25% сактоо жооптуу катары алынат.
  • келген күндөн 30-60 күндүн ичинде жокко чыгарылган болсо: болуу жалпы суммасынын 40% сактоо жооптуу катары алынат.
  • келген күндөн 21-30 күндүн ичинде жокко чыгарылган болсо: болуу жалпы суммасынын 50% сактоо жооптуу катары алынат.
  • келген күндөн 07-21 күндүн ичинде жокко чыгарылган болсо: болуу жалпы суммасынын 75% сактоо жооптуу катары алынат.
  • келген күндөн 07 күндүн ичинде жокко чыгарылган болсо: болуу жалпы суммасынын 100% сактоо жооптуу катары алынат.
  • Жок, көрсөтүп учурда же Мейманканадан чыгып мурда бүгүнкү күнгө чейин: болуу жалпы суммасынын 100% сактоо жооптуу катары алынат.

Кайра чалууну сурануу

Өтүнүч кайра чалуу

Сурамга төмөндө маалымат чакыруу кайра кирип, биз мүмкүн болушунча тез арада байланышып, кайра алат.