Ранчи - KONARK - Пури - Дакка
1st апрелиндеги :-( БААСЫ мөөнөтү - 30TH сентябрында 26TH ОКТ - 14TH ДЕК 2018 & 16TH JAN TO 31ST МАРТ 2019 ЧЕЙИН)

Чыгымдардын адамга Бюджеттик мейманкана Стандарттык мейманкана Deluxe мейманкана Luxury мейманкана
02 адамдар 5499 6199 8299 11099
04 адамдар 3899 4599 6599 9499
06 адамдар 3599 4299 6299 9199
08 адамдар 4199 4899 6899 9799
10 адамдар 3799 4499 6499 9399
12 адамдар 3499 4199 6299 9099
20 адамдар 3499 4199 6299 9099
Кошумча керебет 3299 3799 4999 6699

:-( БААСЫ мөөнөтү ЧЕЙИН 1ST ОКТ - 25TH ОКТ & 15TH ДЕК 2018 FROM JAN 15 2019TH TO)

Чыгымдардын адамга Бюджеттик мейманкана Стандарттык мейманкана Deluxe мейманкана Luxury мейманкана
02 адамдар 6599 7499 9899 13399
04 адамдар 4699 5499 7899 11399
06 адамдар 4299 5099 7599 10999
08 адамдар 4999 5899 8299 11699
10 адамдар 4599 5399 7799 11299
12 адамдар 4199 5099 7499 10999
20 адамдар 4199 5099 7499 10999
Кошумча керебет 3999 4499 5999 7999